Mütevelli Heyeti

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET LİSTESİ

1 Fettah TAMİNCE
2 İsmail YÜKSEK
3 Ahmet ÖZEL
4 Mustafa KÖSE
5 Sena Nur ÇELİK
6 Münir KARALOĞLU
7 Tufan Aytekin GÜLTEKİN
8 Murat ÖZERCAN
9 Ahmet Kürşat KÖHLE
10 Hikmet Cem OCAKCI
11 Yunus ERDEM

 

​ GAYE EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE ÇEVRE VAKFI ÜYE  LİSTESİ

1 Fettah TAMİNCE Başkan
2 Menderes Mehmet Tevfik TÜREL Başkan Yardımcısı
3 Ahmet ÖZEL Genel Sekreter
4 Ali TAMİNCE Muhasip
5 Hikmet Cem OCAKCI Veznedar
6 Münir KARALOĞLU Üye
7 Sena Nur ÇELİK Üye
8 Mustafa KÖSE Üye
9 Ömer GÜR Üye
10 Sebahattin ÖZTÜRK Üye
11 Sadık BADAK Üye
12 Ali İhsan SAV Üye
13 Yunus ERDEM Üye
14 Ercan MEKTEPLİOĞLU Üye
15 Zeynep Ayşe TAŞ Üye