Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Değerli Öğrencilerimiz 
Antalya Bilim Üniversitesi ailesi olarak sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz sahip olduğu üstün akademik ve fiziki imkanlarla sizleri geleceğin dünyasına hazırlamayı en temel vazifesi görüyor ve bu doğrultuda kendini durmaksızın geliştirmeye devam ediyor. 

Karşılıklı iletişim ve etkileşim kanallarının inanılmaz boyutlarda hızlandığı, yabancı dil bilmenin İngilizce’nin ötesine çoktan geçtiği, zamanın en değerli meta haline geldiği, teknolojinin hayatlarımızı başdöndürücü bir hızda değiştirdiği, yaratıcı düşünüp katma değer üretmenin ve girişimci bireylere sahip olmanın ulusların kalkınmasında en fark yaratıcı unsura dönüştüğü, bireysel bilgi birikimi ve özgüveninin kişileri birbirinden ayıran en temel özellik olduğu günümüzde, zamanın değişen ruhuna uygun en doğru eğitimi vermek Antalya Bilim Üniversitesi’nin en önemli görevi.  Bu çerçevede farklı uluslardan yüksek sayıda öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitemiz sahip olduğu küresel vizyon doğrultusunda gerçek bir dünya üniversitesi olmayı ve akademisyen ve öğrenci çeşitliliğini daha ileri boyutlara taşımayı hedefliyor.   

Bir dünya üniversitesi olmanın temelinde kendi öz değerleri ve kimliğinin bilincinde olan gençler yatar. Bu çerçevede üniversitemiz yerel ve küresel olanı hayatın her alanında en doğru biçimde harmanlayabilecek gençler mezun etmeyi arzuluyor. Geleceğin dünyasında ayakta kalmanın ötesinde bu dünyaya yön verecek gençler yetiştirmek bizim en önemli görevimiz.

Sevgilerimle
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK