ESERLER

YAYINLAR

Lisans Üstü Tezi 
Yıldız Teknik Üniversitesi binaları için Isı Pompası dizaynı

Doktora Tezi 
Taşıt Titreşimlerinin Optimizasyonu (1995, ISTANBUL)

Kitap
Makina Dinamiği    (Prof. N. Tahralı , Prof. Dr. Faris Kaya,Doç.Dr. İsmail Yuksek, Y. Doç.Dr. Rahmi Güçlü)

Uluslararası Makaleler

1. Yuksek, I., Çelik,A., "Transverse Vibration of Beam with Under   Constant Stress" Turkish Journal of Engineering and  Environmental   Sciences Volume :24  Number : 2  2000. pp.105-110

2. Yagız,N., and Yuksek,I.,"Robust Control of Active Suspensions Using Sliding  Modes Technique" Turkish Journal of Engineering and Environmental and  Sciences, 25,(2001),79-87

3. Yagız, N.,  Yuksek, I.,  Sivrioglu S., “ Robust Control of Active Suspension for a   Full Vehicle Model Using Sliding Mode Control “ JSME International Journal  Series C, Vol.43,  No:2, 2000.

4. Yagız, N.,  Yuksek, I.,“ Sliding Mode Control of Active Suspension for a full Vehicle Model  “ International Journal of Vehicle Design, Vol.26,  Nos.2/3, 2001.

5. Sivrioğlu,S., Tanaka, N., Yuksek, İ., “Acoustic Power Suppression of a Panel Structure using Hoo, output Feedback Control” Journal of Sound and Vibration, 249(5),885-897, 2002

6. Çelik,A., Yuksek,K.Yuksek,I.,  "Bending Vibration of two Edges of a Simple Supported Flat Viaduct Road Part” Turkish Journal of Engineering and  Environmental   Sciences Volume :26,  Pp.193-200., 2002.

7. Yuksek, I., Yagız, N., Sivrioglu, S., “ An Evaluation of Sliding Mode Control for Vehicle Suspensions “ Journal of Robotics and Mechatoronics, vol.14,no:4, 2002, Japan

8. Yağız, N., Yuksek, İ., Yuksek, K., Guclu, R., Kikushima, Y., “Analysis of Viaduct Road Vibrations Using Cluster Filtering and Actuation” Turkish Journal of Engineering and  Environmental  Sciences, Volume :27,  pp.213-219., 2003.

9. Yuksek, İ., Kepçeler, T., Guclu, R., Yagız, N., “Cluster Control of Viaduct Road Vibration”

International Applied Mechanics,  2005.

10. Yuksek, İ., Sivrioğlu, S., “Structural Mode Filtering of a Discrete Parameter System Using PVDF Sensor”  International Applied Mechanics,Volume 42, No:2, pp. 136-142, 2006.

11. Yuksek, İ., Çelik, A., Gülez, K. “ Natural Frequency Determination of Simply-Supported Flat Viaduct “ Sadhana, Indian Academy of Sciences,  Vol.31.Part 1, pp.9-20, February  2006,

12. Onat C., Küçükdemiral B.İ., Sivrioğlu, S., Yuksek I., “LPV Model Based Gain-Scheduling Controller for Full Vehicle Active Suspension System” Journal of vibration and Control , 2007, 13,1629

13. Vasfi Emre Omurlu, Seref Naci Engin, İsmail Yuksek “Application of Fuzzy PID Control to   Cluster  Control of viaduct Road Vibration” ” Journal of vibration and Control , (Accepted, basılma sırası bekliyor.

14. Cem Onat, I.B. Kucukdemiral, S. Sivrioglu, I. Yuksek. ” ONAT C., KUCUKDEMİRAL I. B., SİVRİOGU S., YUKSEK I., AND CANSEVER G., “Lpv gain-scheduling controller design for a nonlinear quarter-vehicle active suspension system” Accepted, Transactions of the Institute of Measurement and Control.

Ulusal Makaleler

1. Yüksek,I., Yağız,N., and Kepçeler, T., " Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Kayan Kipli Kontrolü" Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999 , Sayı 4, Pp 147-156

2- Yağız,N., Yuksek,I ., Güven,R.., “Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Aktif  Kontrolünde          Kullanılan Metodların Tanıtılması ve Kıyası” Mühendis ve Makine-Cilt :40 , Sayı:477,  Pp.       39-43, 2000.

3- Yağız,N., Güçlü,R ., Yüksek,İ., “Aktif Kütle Sönümleyici çok Serbestlik Dereceli Bir Yapının   Depreme Karşı LQR Kontrolü” Mühendis ve Makine , Sayı:498,  2001, pp. 20-24.

4- Alarcin, F.,Yüksek,I., “ Farklı aks Modellerinin Taşıt Titreşimlerine Etkisi" Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, Sayı 2, 2001.

5- Yağız,N., Yüksek,İ.,Tamer Kepçeler “Düzlemsel Esnek Kollu Bir Robotun kayan kipli         Denetimi” Politeknik  Dergisi, cilt-4 Sayı-2, Haziran 2001, Pp. 15-19.

6- Onat, C., Yüksek, İ., Sivrioğlu, S.,“Bir Çeyrek Taşıt Modeli İçin H¥ Kontrolcü Tasarımı”, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt:46, Sayı:545, s:40–46, 2005

7- Onat, C., Yüksek, İ., Sivrioğlu, S.,“Bir Aktif Süspansiyon Sistemi İçin H¥ Kontrol Temeline Dayalı Doğrusal Olmayan Kontrolcü Tasarımı”, Mühendis ve Makine Dergisi,     Cilt:47, Sayı:554, s:54–61, 2006

8- Onat C., Küçükdemiral İ. B., Sivrioğlu S., Yüksek İ., “LPD Kazanç   Programlaması Kullanarak Aktif Süspansiyon Denetleyicisi Tasarımı”, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt:47, Sayı:562, s:51–62, 2006

 

Uluslararası Bildiriler

1. Yuksek, I., Teke,I,,"Isıtma Sistemleri ve Çevre " Türk Devletleri Arasında 2.ilmi işbirligi   Konferansı, Almati,Kazakistan, 1993.

2Yuksek, I and  Kaya, F., "Vibration Optimisation of  Vehicle Systems" , Structural Dynamics  and Vibration  ASME , PD-Vol 70, Pp.217-221, Housten,Texas,USA,  1995.

3. Yuksek, I and  Kaya, F., "Optimum Vehicle Suspension Design",  1st  International Symposium  on Mechanical  Vibrations (ISMV-) , Pp.1-10 , Islamabad, Pakistan, 1998.

4. Gönüllü,M.T., Avsar,Y.and Yuksek, I,  " Noise Problem in Foundries", Program for 1st International   Foundry and Environment  Symposium, Istanbul, Turkey,1988.

5. Yuksek, I, Kepçeler, T. and Kaya, F. "Active Vibration Control of  Elastic Robot  Arm",  Structural Dynamics and Vibration  ASME,USA, Housten,Texas,1 February 1999,

6. Yuksek, I, Yagiz.,N., Kaya, F., “Vibration Control of Vehicle Systems by Means of Active Controllers“, Structural Dynamics and Vibration  ASME, ETC 2000, New Orleans,14-17 February 2000, LA. USA.

7. Yagiz, N., Yuksek, I., Guclu, R., “ Sliding Mode Control of a Multi-Degre of  Freedom Structural System ”International Symposium on Mechanical Vibrations (ISMV-2000)  25th –28th  September, 2000 Islamabad , Pakistan.

8. Yuksek,I.,Yagiz,N.,Kaya,F., “Sliding Modes Control Of Actıve Suspensions For A  Non-Linear Full Vehicle Model “International Symposium on   Mechanical Vibrations  (ISMV-2000) 25th –28th  September, 2000 Islamabad ,  Pakistan.

9. Yagiz, N., Kepceler, T., Yuksek, I., Guclu, R., “ Sliding Mode control of A Flexible Single  Arm Robot “International Symposium on  Mechanical Vibrations (ISMV-2000) 25th –28th  September, 2000 Islamabad ,  Pakistan.

10. Yuksek, I., Yagiz, N.,  Kaya, F., “Active  Controller Design of  Vehicle Suspension Systems “, Structural Dynamics and Vibration Symposium, 2nd-5th June, ESDA 2000,         Montreux, Switzerland, Pp.169-175

11. Yagiz, N., Yuksek, I., Tamer, K., Kaya, F., “Sliding Mode Control of a Planar Flexible Single-Arm Robot ”, Structural Dynamics and Vibration Symposium, 2nd-5th June, ESDA 2nd-5th June 2000, Montreux, Switzerland Pp.199-205.

12. Yuksek, I, Kikushima, Y., Sivrioglu, S., Tanaka, N.,”Cluster Control for a Curved Viaduct Road Part” Dynamics and Design Conference, September  2000, Tokyo, JAPAN

13.  Kikusumasan, Y., Yuksek,I., Tanaka, N., “Cluster Control for a Curved Viaduct  Road Part         (Experiment of the Cluster Control System) “Dynamics and Design Conference,    September  2000, Tokyo JAPAN

14. Yuksek,I, Kikusumasan,Y., Sivrioglu,S., Tanaka,N.,   “Cluster Control of a Viaduct  Road” Japan Society of Mechanical Engineering Annual Meeting, August 2000, Nagoya,JAPAN

15.  Kikusumasan, Y., Yuksek,I., Tanaka,N., “Cluster Control for a  Viaduct Road  Part     (Experiment of the Cluster Control System) “Japan Society of Mechanical Engineering      Annual Meeting, August 2000,  Nagoya,JAPAN

16Kepçeler, T., Yuksek, İ., Yağız, N., Kaya, K., “Vibration Control of a two Degrees of Freedom Flexible Robot Arm by Sliding Mode Control Theory “ Proceedings of the 32nd ISR , 19,21,April 2001 Korea

17Yağız,N., Yüksek,İ.,Güçlü R., “Sliding Mode Control of Active Suspensions   Without Suspension Gap Generation 5th International Conference on Mechatronic Design and modelling” 13-14 September 2001, Konya, Türkiye

18. Yagız, N., Yuksek, I., Güçlü, R., Ertal, C., “Sliding Mode and PID Control of a Structural System” Proceeding of ESDA2002, 6th Biennial Conference Engineering  Systems Design and Analysis, İstanbul,Tukey, July  8-11, 2002

19. Yuksek,K., Yuksek,İ.,Yagiz,N., Kikushima,Y., “Modal Analysys  of Viaduct Road Vibration”  Conferance of Movic2002, 17-23 Agustos, Japonya.

20.  Yuksek,İ., Yagiz,N.,Guclu,R.,  Kikushima,Y.,Nobuo,T.,  “Active Control of Viaduct Road Vibrations Using Sliding Mode Control”Conferance of Movic2002, 17-23 Agustos, Japonya.

21Yuksek,İ.,Yagiz,N., Kikushima,Y.,Nobuo Tanaka  “Slding Mode Control of a Full Vehicle with Non-linearity “Conferance of Movic2002, 17-23 Agustos, Japonya.

22.  Sivrioğlu, S., Yuksek, İ., “Modal Filtering for  Active Vibration Control of High-Rise Structures Using PVDF Sensor” Proccedings of the IEEE İnternational Conference on Mechatronics 2004, pp.46-49, June, 3.Mayis 2004, İstanbul.

23Ömürlü, V., E., Yuksek, İ., “ Online/Offline Non-lineer Friction İdentification Of an Angioplasty Simulator By İntegral-Augmented State Feedback Control and LS Method” The İnternational Conference on Motion and Vibration Control MOVİC 04 pp-1-10 USA. 2004.

24.  İlkorur O., İ.,    Yuksek, İ.,  E. Ömürlü., “Usage of acoustical filter in transmission line          enclosures as a replacement of fiber absorber” Acoustical Society of America, 16-20 May         2005 CANADA. 

25. Alarcın., F., Yılmaz, H., Yuksek, İ., “Rudder Roll Stabilization for fishing vessel”    İnterantional Symposium on Technics and Technology in Fishing Vessels” 14th May   2005   İtalya 

26. C. Onat, I. B. Kucukdemiral, S. Cetin, I. Yuksek, “A comparison study of robust control strategies for automotive active suspension systems”, INISTA (International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications) 2005, June, 15-18, 2005, Istanbul, Turkey.

Ulusal Bildiriler

1. Yüksek,İ., Sivrioglu,S. and  Kaya, F., "Bir Sogutma Kulesi Fan Tahrik Sisteminin Titresim  Analizinin Yapilmasi ",  IV. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Pp.406-413, İstanbul, 
 Turkey, 1990.

2. Yüksek, İ. and  Kaya, F., "Bir Optimizasyon Teknigi ve Taşıt Süspansiyon Sistemi Dizaynı 
 
6.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,Pp.547-556, Trabzon, Türkiye, 1993.

3. Yüksek, İ., Yigit,F. and  Kaya, F.,  " Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin  Optimizasyonu" 
  7.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,Pp.640-647, Istanbul, Türkiye, 1995.

4. Yüksek, İ., Yigit,F. and  Kaya, F., "  Aktif Pasif Süspansiyon Sistemlerinin  Performansla-rının    Karşılaştırılması",  II. Ulusal Mekanik Kongresi , Pp.393-402,  Trabzon,Türkiye, 1996.

5. Özyigit,H.A.,Karlik,B. and Yüksek,İ., " Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları Ile Kontrolü", 8.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,, Pp.640-647, Elazig, Türkiye, 1997.

6. Yağız N., Güçlü,R., Yüksek İ.” Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Bulanık Mantikli Kontrolü” UMTS2001 10. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 12-14 Eylül 2001, s. 670-677,Konya

7. Güçlü,R., Yağız N., Yüksek İ.” Aktif Ayarlı Kütle Sönümleyici Bir Binanın Kayan Kipli   Kontrolü” UMTS2001 10. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 12-14 Eylül 2001, 
s. 291-299,Konya.

8. İlkorur, O., İ., Yuksek, İ., Transmisyon Hat Tipi Hoparlör Kabinlerinin Alçak Frekans   Performansının Alternatif Akustik Filtre Uygulaması ile Deneysel Değerlendirilmesi
11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 4-6 Eylül 2003 Ankara.

9.  Onat, C., Yüksek, İ., Sivrioğlu, S.,“Taşıt Titreşimlerinin Robust Kontrolü”, UMTS'2005,  
   
12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 450-455, Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2005.

10.  İlkorur, O., , Yüksek, İ.,  Yüksek, İ., “Helmholtz Rezonatörü Kullanılan Transmisyon Hat        Tipi Hoparlör Kabinlerinin Elektro-Akustik Modellenmesi"   12. Ulusal Makina Teorisi        Sempozyumu (UMTS 2005), 09.11.2005, Kayseri

11.  Onat C., Kucukdemiral  I. B., Yuksek I, Sivrioglu S., And Cansever G., Bir dogrusal      olmayan suspansiyon sisteminin lpd modeli icin H8 tabanli kontrolor tasarimi, Proc. (TOK’06)      Turkish Automatic Control Assembly (Ankara, Turkey), Nov. 2006.

Seminerler

Pasif süspansiyon sistemlerinin incelenmesi  (1011 Askeri Ağır Bakım Fabrikasi 1993)

Süspansiyon sistemlerinin karşılaştırılması    (1011 Askeri Ağır Bakım Fabrikasi 1994)

Active Control of Vehicle Vibration ( AIST Center, Tsukuba,2002, JAPAN