Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. 

Başvuru Esasları

•Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)
•Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır.
•Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
•Eğer başvuran aday sayısı kontenjandan fazla ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
Kontenjan Tablosu
•Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.
•Ara sınıfta geçişi uygun görülen adayların intibakı ilgili fakülte kurulları tarafından yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.       Başvuru formu
2.       Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
3.    Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
4.    Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir.)
5.   Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
6.      Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
7.       *İngilizce Yeterlilik Belgesi
8.       Nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 26.07.2021 /06.08.2021 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mh. Akdeniz Bulv. No : 290  07190 Döşemealtı- Antalya
E-posta adresi: 
oidb@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları

26.07.2021

6.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

9.08.2021

13.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

17.08.2021

17.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

18.08.2021

24.08.2021

 

  Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.   Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 17 Ağustos 2021 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.Sonuçların İlanı ve İntibak Programı