24 Nisan 2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazete'de YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. 

Başvuru Esasları

  • Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)

  • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır.

  • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.

  • Eğer başvuran aday sayısı kontenjandan fazla ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır. Kontenjan Tablosu

  • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır, Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.

  • Ara sınıfta geçişi uygun görülen adayların intibakı ilgili fakülte kurulları tarafından yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu

2. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)

3. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

4. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir.)

5. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı

6. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge

7. İngilizce Yeterlilik Belgesi

8. Nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası

9. Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair belge

10. Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuru Şekli ve İletişim

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak  26 Temmuz  2021/06  Ağustos 2021  tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya

E-Posta Adresi: oidb@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları

26.07.2021

6.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

9.08.2021

13.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

17.08.2021

17.08.2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

18.08.2021

24.08.2021

 

 * Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 17 Ağustos  2021 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

 * Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.