ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde aynı zamanda bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için Tıklayınız... 
 3. Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Fotoğraf (2 adet).
 7. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 8. Askerlik Belgesi
 9. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara  www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü Devletlerarası Genel Hukuk/ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Milletlerarası Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Ameliyathane Hizmetleri Programı

Profesör

1

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak,

-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak,

-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi Programı

Profesör

1

-Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak,

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

Profesör Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi

2

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak,

- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör / Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi

1

- Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını ve / veya doçentliğini tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Profesör / Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi

2

- Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Profesör / Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp) veya Halk Sağlığı (Tıp) alanlarından birinde Doktorasını/Uzmanlığını almış olmak.

 

İlan Tarihi: 24.04.2021

Son Başvuru Tarihi: 08.05.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle