ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

            Üniversitemizce ilana verilen Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosu için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil-yedek olarak kazanan adayların isimleri aşağıdaki listelerde belirtilmiştir.

 “Asil” olarak kazanan adayın açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları  18.05.2018 tarihi (Cuma günü saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız...)
 2.  Özgeçmiş ( YÖK Formatında)
 3. Diplomalar veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri
 4. Transkript belgelerinin noter onaylı suretleri.
 5. ALES sonuç belgesi
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 7. 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. 6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 9. Kan Grubu Kartı Fotokopisi (Ehliyette yazılı ise Ehliyet Fotokopisi)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh İlmühaberi ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 11. Adli Sicil Kaydı ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 13. Sağlıkla ilgili Evraklar

-Hemogram Testi Sonuç Raporu  

-Tüberküloz olmadığını belirten Akciğer Filmi Raporu

-Bilgisayar ile çalışmaya uygundur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu

 1. Antalya-Çallı Denizbank Şubesinden açılan hesaba ait, Hesap Cüzdan Fotokopisi
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için tıklayınız...)

 

İlan No

1024882

  Birim

 Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

 Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı

  Kadro Unvanı

 Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

 Detaylar İçin Tıklayınız...