Vizyon

Yenilikçi ve uygulama odaklı bilimsel araştırmaları ve eğitimi sayesinde girişimcilikte öncü, uluslararası platformda rekabet edebilen, etik değerler çerçevesinde, hasta ve hekim haklarına duyarlı, tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak yetkin diş hekimleri yetiştiren uluslararası düzeyde örnek alınan bir fakülte olmaktır.

​​​​​​​Misyon

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu bilimsel esaslı bilgiyi ön planda tutan kaliteli bir eğitim ile kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, bilimsel anlayışa sahip, görevine, mesleğine, etik kurallarına ve akademik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci yüksek diş hekimleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.