İhsan Ercan SADİ

    İhsan Ercan SADİ

  • Mail Address

    ercan.sadi@antalya.edu.tr

  • Citizen

    Turkey

  • See CV

İhsan Ercan SADİ

Master's
New York University
Bachelor's
Middle East Technical University

İhsan Ercan Sadi, Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. McCracken Fellowship’le tam burslu olarak kabul edildiği New York Üniversitesi (NYU) Sosyoloji Bölümü’nde önce sırasıyla M.A. ve M.Phil derecelerini, daha sonra ise Amerika’nın ulusal bilim kurumu National Science Foundation’ın desteğiyle tamamladığı “Political Stability in the Age of Global Capitalism: Finance, Debt and the Transformation of State in Turkey, 1980-2019” başlıklı doktora teziyle de doktora derecesini almıştır. Araştırma alanları arasında siyaset sosyolojisi, uluslararası politik ekonomi, Türkiye’nin yakın dönem siyasi, iktisadi ve toplumsal tarihi, toplumsal kuram ve tarihsel karşılaştırmalı yöntemler bulunmaktadır.

Research Areas

Political Sociology,

International Political Economy,

Qualitative Methodology,

Social Theory,

Turkish Economic, Political and Social History