Ziya TOPRAK

    Ziya TOPRAK

  • Mail Address

    ziya.toprak@antalya.edu.tr

Appointment according to the Article 40/D of the Higher Education Act No: 2547 *

Ziya TOPRAK