27 Eylül 2021 tarihi Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince COVID -19 pandemisi koşulları dikkate alınarak  azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilere uygulanmak üzere ek sınav hakları verilmesi ile ilgili uygulamada değişiklik yapılmıştır.

Duyurumuz ekinde yer alan  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın İlgili yazıları uyarınca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilere, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, hiç almadığı ya da devamsızlıktan kaldığı bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilecektir.
Ek Sınav Hakkı talep eden öğrencilerin 31.01.2022 tarihine kadar Ek Sınav Başvuru Dilekçesi doldurarak bizzat /posta yolu ile veya mail göndererek Fakülte Dekanlıklarına  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruların alınmasını takiben sınav programı ilan edilecektir.

 

76443 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı

80359 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı

83116 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı