ANTALYA BİLİM UNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET LİSTESİ

1

Fettah TAMİNCE                                                                                                                             

Başkan                                                                                     

2

Ahmet ÖZEL

Başkan Vekili

3

Murat ÖZERCAN

Başkan Vekili 

4

Prof. Dr. Semih EKERCİN

Rektör

5

Münir KARALOĞLU

Üye

6

Tevfik GÜNAL

Üye

7

Alper KÖLEOĞLU

Üye

​​ GAYE EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE ÇEVRE VAKFI ÜYE LİSTESİ

 

1

Fettah TAMİNCE

Başkan

2

Menderes Mehmet Tevfik TÜREL

Başkan Vekili

3

Ahmet ÖZEL

Üye

4

Mustafa KÖSE

Üye

5

Münir KARALOĞLU

Üye

6

Sena Nur ÇELİK

Üye

7

Sebahattin ÖZTÜRK

Üye

8

Zeynep Ayşe DEMİREZ

Üye

9

Ömer GÜR

Üye

10

Ali İhsan SAV

Üye