Yönetmelikler

Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Türkçe ve Yabancı Diller Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  

Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim Programı Yönetmeliği


Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönergeleri

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Ebelik Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi

Ebelik Bölümü Yaz Staji Yönergesi
Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Yönergesi

Erasmus+ Programı Yönergesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Staj Yönergesi 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Lisans Staj Yönergesi

Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi

Hukuk Fakültesi Lisans Programı Derslerine Kayıt ve Ders Başarısı Ölçütlerine İlişkin Yönerge -

Lisans Öğretimi Staj Yönergesi

Mazeret Sınavı Yönergesi 

Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretimi Bitirme Projesi İlkeleri Yönergesi

Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi-

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Staj Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Turizm Fakültesi Gölge Yönetici Programı Yönergesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi