Eğitim Öğretim Politikası:

Öğrencilerimizin üniversitemizde eğitimlerini tamamladıktan sonra, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta toplumun değerlerini sahiplenen, sorumluluk sahibi, özgün ve bilimsel düşünebilen , mesleğini dünyanın her yerinde icra edebilecek yeterlilikte  bireyler olabilmeleri için, her öğrenciye temas eden, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen ve bu bağlamda akademik, sosyal ve sektörel eğitimler sağlayan bir üniversite olmayı hedefler.  Antalya Bilim Üniversite öğrencilerinin alanlarında akademik yetkinliğe sahip, özgüveni yüksek, ait olduğu topluma karşı saygılı ve sorumlu bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterir.

Araştırma Politikası:

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimine katkı sağlayan, uluslararası platformlarda nitelikli ve özgün çalışmalarla ön sıralarda yer alan, diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler, sanayi  ve kamu işbirliği ile beşeri ve fiziki kaynaklarını zenginleştirerek araştırmacıların hizmetine sunan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi ulusal, bölgesel ve yerel ihtiyaçları gözeterek toplumsal faydayı amaçlayan temel ve uygulamalı araştırmalar yapar. Yaptığı araştırmalarda evrensel bilimsel değerler, etik ilkeler, düşünce ve ifade özgürlüğünü benimser.

Toplumsal Katkı Politikası:

Bilgi birikimini ve tecrübelerini dış paydaşlarına aktararak toplumun bilimsel, ekonomik, kültürel, sosyal seviyesini arttıran,  ulusal /uluslararası bilimsel, kültürel etkinlikler düzenleyerek bulunduğu bölgeye katma değer sağlayan ve sorunlarına çözüm üreten, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi eğitim ve araştırma faaliyetlerinin toplumsal katkı temelli olmasını benimser.

İnsan Kaynakları Politikası

Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve adil bir şekilde karşılayan, mevzuat ve standartları sürdürülebilir şekilde uygulayan, çalışanların niteliklerini arttırıcı eğitim ve organizasyonlar yapan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi kurum kültürünü benimseyen, kişi haklarına saygılı ve değişen şartlara hızlı adaptasyon sağlayan personel yapısını benimser.

 Uzaktan Eğitim Politikamız:

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak,  zaman ve mekan sınırlılığından bağımsız olarak öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak. Bilişim teknolojileriyle örgün eğitimi desteklemek suretiyle öğrencilerimizin farklı ve çeşitli bilgi kaynaklarına erişmelerine imkan sağlamak. Fırsat eşitliğini güçlendirmek yoluyla  üniversitemizin bilgi birikiminden daha geniş kitleleri faydalandırmak.

Açık Erişim Politikamız:

Açık Erişim Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.