2018 YKS  Ek Yerleştirme kayıtları 01.10.2018-05.10.2018 tarihleri arasında Döşemealtı kampüsümüz Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

Kayıt için Gerekli Belgeler:

1.    Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi*

2.    Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Aslı kayıt sırasında aday tarafından ibraz edilecektir.)

3.    2018-YKS Sonuç Belgesi

4.    3 adet 4,5x6 cm ebatında vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı, polaroid ve fotokopi resim olmamalıdır. Her fotoğrafın arkasına ad ve soyad yazılmalıdır)

5.    Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge

6.    1996 yılı ve öncesi (1995,1994,...) doğumlu olan erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden alınacak “Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge. Askerlik görevini ifa etmiş olanların terhis belgesi fotokopisini, askerliğe elverişli olmayanların bu durumlarını belirten askerlik şubelerinden alınacak belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

7.    İngilizce Dil Yeterliliği olan öğrenciler " Yeterlilik Koşulları" ndaki  sınavlardan birinden belirtilen puanları almış olduğuna dair sınav sonuç belgesi. (Eğer sınav sonuç belgesi yoksa Üniversitemizin düzenleyeceği İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girmeniz gerekmektedir.)

 

*Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

İngilizce seviye belirleme sınavları kayıt tarihleri arasında Şehir içi yerleşkemizde (Markantalya) 09:00, 10:00, 11:00 ve 13:30, 14:30, 15:30 saatlerinde yapılacaktır.