1.Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

2.Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

3.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

4.Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.