1.Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanına başvuran adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

2.Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanına başvuran adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

3.Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanına başvuran adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.