ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora v.s.),  4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi Formu atıfları (USB) taşınabilir belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

- İlan Tarihi,

- Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı,

- Başvurulan Kadro Unvanı,

- Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için tıklayınız.
 2. Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi (Her bir belgenin dosyadaki ek numarası ve bu belgeden alınan puan ayrı ayrı belirtilmelidir) Formu için tıklayınız.
 3. Lisans, Yüksek Lisans ve var ise Doktora Transkripti fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diploma Fotokopileri ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 5. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı ((Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) (Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Fotoğraf (2 adet)
 8. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 9. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge (E-Devletten alınabilir)
 10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

Birim

Program 

Unvan  

Kadro 

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık​

Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi ​

 1

-İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birinden Lisans Diplomasına sahip olmak. - Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviri bilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil bilimi alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak​. Doçent ve profesör adaylar için Doçentlik unvanını ilgili ​alanlarda almış olmak. ​

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık​​

Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi ​

1

-İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birinden Lisans Diplomasına sahip olmak.​ -Çeviri Bilim (İngilizce) alanında doktora derecesine sahip olmak​. ​Doçent ve profesör adaylar için Doçentlik unvanını Çeviri Bilim (İngilizce) ​alanında almış olmak. ​

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık​​

Doçent

1

Yüksek lisans derecesini İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Dilbilimi alanında almış olmak. 

 

İlan Tarihi: 03.05.2024

Son Başvuru Tarihi: 17.05.2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle