II. ANTALYA GENÇ FİKİRLER FEN LİSELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

II. ANTALYA GENÇ FİKİRLER FEN LİSELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Bilimpark ve ilimizde bulunan Fen Liselerinin organizasyonuyla gerçekleşen II. ANTALYA GENÇ FİKİRLER FEN LİSELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ başarıyla tamamlandı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya TOBB Fen Lisesi, Aksu Fen Lisesi ile Antalya Bilim Üniversitesi tarafından imzalanan protokole istinaden, II. Antalya Genç Fikirler Öğrenci Kongresi Üniversitemiz Döşemealtı Kampüsünde bulunan konferans salonunda gerçekleşmiştir.

Kongreye hazırlık döneminde altı fen lisesinde yüz yüze, beş fen lisesinde de çevrimiçi olacak şekilde akademisyenlerimiz tarafından proje fikri olan öğrencilere “Bildiri Hazırlama ve Sunum Teknikleri” eğitimleri verilmiştir. “Moleküler ve Hücresel Mühendislik , Robotik ve Yapay Zekâ, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Yönetimi Teknolojileri” olmak üzere beş farklı kategoride toplam 137 makale özeti fen lisesi öğrencileri tarafından hazırlanmış ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra seçilen 60 makalenin tam metinlerinin incelenmesine karar verilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı sözlü, bir kısmı da poster olacak şekilde sunulmasına karar verilmiştir.

İlimizde bulunan on bir fen lisesinin öğrencilerinin katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleşen kongrede,

  • Bilimsel çalışmaların ilgili platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

  • Bilimsel düşünme, araştırma ve akademik çalışmalara altyapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

  • Bilim insanları ve akademisyenlerle ortak çalışma imkanı bulunması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,

  • Lise öğrencilerinin bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,

  • Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,

  • İletişim ve etkileşimlerinin artırılması amaçlanmıştır.